Om Kablego

Inbyggt i systemet

En av Kablegos främsta styrkor är själva produktionsstyrningen. Med hjälp av MPS-systemet Monitor och våra egenutvecklade kontroll- och maskinstyrningsprogram, kan vi övervaka hela produktionsprocessen från order till leverans på ett säkert och effektivt sätt.

För våra kunder innebär det framför allt två fördelar- flexibilitet och konkurrenskraftiga priser.

Programmet gör det enkelt och smidigt att styra viktig information, tex krimphöjder, dragvärden och körordning mm. Allt för att garantera en säker tillverkningsprocess och felfria slutprodukter.

Som en extra säkerhet har vi konsekvent infört streckkoder för att undvika felmontering.

personal_med_kabel

Flexibilitet

I begreppet flexibilitet ingår att vi åtar oss olika typer av uppdrag. Det gäller allt ifrån små serier med relativt få och okomplicerade arbetsmoment, till slutmontering av färdiga produkter.

I dagsläget är leveranstiderna pressade både från kund och slutkund. Alla strävar efter minimerad lagerhållning, vilket leder till snabba beslut och höga krav på flexibilitet. Kunder som vill kapa sina leveranstider ytterligare, väljer därför att allt oftare även överlåta slutmonteringen på oss. På så sätt undviker de tids- och kostnadskrävande extramoment och kan erbjuda sina slutkunder snabbare leveranser, och bättre service.

Kvalitet/Miljö

För Kablego AB är kvalité en självklarhet. Utan den inställningen skulle vi vara ointressanta för våra kunder. Det är ett av existensvillkoren på dagens konkurrensintensiva marknad.

För att kunna hålla en hög kvalitétsnivå krävs ett välfungerande säkerhetssystem. Som vi ser det krävs både maskinella och manuella insatser för att kunna garantera slutresultatet.

Hela vår tillverkning är uppbyggd kring nollfelsprincipen.

Oavsett om det handlar om att kontaktera eller montera elektriska kablage eller att ansvara för hela produktionsprocessen från skalning till slutmontering, är vår utgångspunkt densamma.

-Kvalitét i varje led.

Tack vare vårt effektiva, och ständigt förbättrade kvalitétssäkringssystem känner vi oss väl rustade att vara konkurrenskraftiga, gentemot våra konkurrenter i hela världen.

arbete vid maskin med kablar

Kompetent personal

Maskiner och datorer i all ära, men det kan aldrig till fullo ersätta den mänskliga närvaron.

Vårt avancerade kvalitetssystem innebär ett stort och ansvarsfullt åtagande för alla anställda. Detsamma gäller för våra leverantörer. Vi ställer lika höga krav på dem när det gäller kvalité och säkerhet, som på oss själva. Samtliga inblandade har ett totalansvar för kvalitétsnivån inom sitt respektive område. Det ingår även att ansvara för förebyggande åtgärder och kvalitétsförbättringar i samband med alla arbetsmoment.

Den höga ambitionsnivån ställer naturligtvis höga krav på vår personal. Men med det följer också stolthet över att vi inte bara lovar, utan att vi också infriar, våra högt ställda löften.

montage_med handskar

Kablego är ett företag i ständig utveckling. Därför tror vi också på framtiden. Genom att hela tiden ligga steget före och satsa på produkt- och kompetensutveckling tror vi oss att även fortsättningsvis kunna utgöra ett konkurrenskraftigt och högkvalitativt alternativ inom olika former av kablage och montage.

Naturligtvis har vi ständig fokus på REACH och RoHS godkända kablage, och gör våra leverantörer medvetna om hur viktigt det är att styra deras val av leverantörer av mineraler/metaller i ingående material, enligt conflict minerals 3TG, CMRT-CFSI listade smältverk.

Declaration of Conformity RoHS REACH 2016

Conflict Minerals Policy Kablego AB

Vi har alla ett ansvar gentemot vår värld och miljö, och Kablego arbetar aktivt för en bättre värld och miljö.

Om ni önskar ta del av Kablegos kvalitetspolicy är ni välkomna att kontakta oss, så skickar vi den till er.

I enlighet med de nya riktlinjerna för GDPR, så kan ni ta del av vår integritetspolicy här

Om man blickar bakåt och framåt

Vi började i liten skala år 1987, med att tillverka kablage åt värmeindustrin.  Med tiden har vi etablerat oss som ett av Sveriges ledande företag inom vår bransch.

Kablego har levererat kablage till flertalet länder runt om i världen, och till flertalet olika industrier, genom åren.

Vi förfogar i dagsläget över 2000 kvm industrilokal med maskinpark och monteringsyta. Även tillhörande mekanisk verkstad och två separata lagerlokaler.

Vi har varit etablerade som kablagetillverkare i 30 år, och har som mål att finnas till och erbjuda tillverkningsindustrier i världen, kvalité, flexibilitet, god serviceanda i form av kablage och montage i många år till. Både till våra långsiktiga, trogna kunder, så som till våra nya och potentiella kunder i framtiden.

No Comments

Post a Comment