Kablage – tillverkning & montage

Kablego

Kablego är ett kablage-tillverkande företag i Södra Dalarna med ett genuint hantverk av kablage med mer än 30 års erfarenhet i branschen med många nöjda kunder.

Flexibilitet och hög OTD

Kan vara behjälpliga med allt från prototyper – noll-serier – fullskalig tillverkning. Kablego är stolta över vår flexibilitet och höga OTD samt vår möjlighet till korta ledtider. All vår kablageproduktion sker i en och samma byggnad beläget i Säter i Södra Dalarna. Kunniga och jobbar för att tillverka kostnadseffektiva kablage till våra kunder där vi utnyttjar vårt stora kontaktnät av leverantörer.

Kablage inom ett stort antal områden

Sedan 1987 förser vi industrier inom exempelvis tillverkning, försvar, kraftöverföring, läkemedel och infrastruktur med kabelsatser och monteringsarbeten. Vi är idag ett av Nordens ledande företag inom kablage. Våra uppdrag handlar om allt från enskilda komponenter till helhetslösningar som effektiviserar hela moment. Allt i vår värld handlar om kvalitet. Så till den grad att det händer att vi tackar nej till uppdrag, som inte är förenliga med kvalitet. Vi lever efter mottot att allt ska göras optimalt och det som lämnar huset ska vara ett referensobjekt.
Kontakta oss så kan vi berätta mer om vad vi kan göra för Ert företag.

Certifieringar

Kablego är UL-Certifierade sedan 2001, samt ISO certifierade enligt SS-EN ISO 9001 sedan 1997, med uppdatering till 9001:2015.

Kablage från Kablego

Kablage – produkter och tjänster

HISSKABLAGE – ROBOTKABLAGE – SPECIALKABLAGE

Halogenfria kablar, Teflon, Silikon, värmetåliga, brandresistenta, UL-Kablage, EMC-skärmade, mellan –låg och högspänningskablar, tvinnade, enkelledare, flerledare, armerad kabel, flexibla, entrådiga, flertrådiga, UV-beständiga, gummi-isolerade, olika kabelskydd isolerslangar, skyddsstrumpor, armerade slangar, kopparflätor, förtennta, oförtennta, mm

KABELSTAMMAR OCH KABELSATSER

Kablego utför konstnadseffektiv montering av kablage, kabelstammar och kabelsatser. Allt från enkla till komplexa kablagelösningar. Vi kontakterar alla förekommande kabelskor och sätter samman kabelstammar. Inget jobb är för enkelt eller för komplicerat. Vi testar och kontrollerar era kablage enligt era önskemål.

Vi utför bearbetning av alla förekommande kablar och kabelkonstruktioner i olika fabrikat och olika sorters material, se under rubriken specialkablage. Märkning kan ske med antingen bläckstråle, värmeprägling, Partex eller märkkrympslang,  helt enligt kundens önskemål.

Vi har inga begränsningar i volym och kan ta emot beställningar från 1 st till obegränsat antal.

Skåpmontage – Styrskåp – Kontrollskåp – Styrenheter – Kapslingar – Apparatskåp

Delmontage eller komplett slutmontering av alla typer av skåp enligt kundens önskemål. Allt från små enkla lösningar till större komplexa kompletta skåp kan byggas i våra lokaler. Montering sker av radplint helt enligt kunds önskemål med plint från samtliga kända fabrikat. Antingen bara rena plintbyggen eller med kompletta plintsatser med förmonterade kablar och märkningar, både på plint och kablar om så önskas.

Kablego skåpmontage och plintbyggen

Kraftkablage – Jordkabel – Jordflätor

Delmontage eller komplett slutmontering av alla typer av skåp enligt kundens önskemål. Allt från små enkla lösningar till större komplexa kompletta skåp kan byggas i våra lokaler. Montering sker av radplint helt enligt kunds önskemål med plint från samtliga kända fabrikat. Antingen bara rena plintbyggen eller med kompletta plintsatser med förmonterade kablar och märkningar, både på plint och kablar om så önskas.

Signalkablage – Kompletta system – Montage

Kablage som används för signalöverföring mellan automations-, instrumenterings- och processtyrsystem samt till signalerings- och övervakningssystem. Vi utför montering av allt förekommande signalkablage och även kompletta system.

ESD montage – Elektronikmontage

Montering av elektronik och elektronikkomponenter i ESD-skyddad miljö. Allt från mindre komponenter/applikationer till större kompletta skåp och kontrollutrustningar.
ESD betyder Electro Static Discharge, det vill säga elektrostatisk urladdning. Känsliga elektroniska komponenter kan skadas även vid de mindre urladdningar som kan skapas av statisk elektricitet. Den här typen av skador kan vara svåra att upptäcka direkt. På Kablego har vi speciellt utrustade ESD-skyddade monteringsplatser där statiska urladdningar undviks.

Coaxialkablage

Tillverkning av enbart bearbetad coaxialkabel eller kontakterad kabel helt enligt kunds önskemål. Kontaktering av med kontakter av typ SMA, MCX, BNC med flera.

Mer om coaxialkablar.

KRYMPSLANGSMÄRKSATSER – ETIKETTER – BLÄCKSTRÅLE/VÄRMEPRÄGLING AV KABEL

Vi kan märka ditt kablage på många olika sätt, antingen genom kostnadseffektiv märkning direkt på ledare eller mantel. Genom att använda märkta krympslangar, märkhylsor eller märketiketter med valfri märkning med bläckstråle eller thermotransfer. Märkning av kontakthus med etikett. Märkning av radplintar helt enligt önskemål.

UL-Kablage och UL-godkända komponenter

Vi är UL-certifierade sedan 2001 och har tillverkat UL-kablage till ett flertal kunder sedan dess.

Underwriters Laboratories (UL) är ett amerikanskt säkerhets- och certifieringsföretag med kontor i 46 länder och ett av de mest etablerade provningsorganen för bland annat elsäkerhet.

EN UL-märkning bekräftar att en produkt är tillverkad enligt de strängaste industriella specifikationerna, och styrker att produktionen säkerställer att tillverkaren klarar att leverera produkter med samma kvalitetsnivå som vid provningarna.

Används UL-godkända komponenter är det möjligt för kunden att också få ett UL-godkännande för sin slutprodukt utan ytterligare provning av delarna.

Mer om UL på Wikipedia.

Kablego är UL-certifierade sedan 2001

FUNDERINGAR OCH FRÅGOR OM KABLAGE? RING OSS PÅ: 0225-59 59 50

Kraftkablage Jordflätor Kablego
No Comments

Post a Comment