Kablagekonsultation

Rådgivning

Effektivisering

Dokumentation

Med vår specialistkompetens har vi mycket att tillföra i utvecklingsprojekt, inte minst vad gäller effektivisering. Det kan handla om rådgivning vid konstruktion, produktutveckling eller olika typer av effektivisering av moment i produktionen. Vi kan även dokumentera befintliga kablagelösningar.

SLUTET FÖR HANDPÅLÄGGNING

Här följer ett exempel på problemlösning:

”Ett högteknologiskt företag dras med dyra kostnader för sin produktion av kablage, dessutom lider man av långa ledtider från den nuvarande leverantören. De vet själva inte mycket om kablagetillverkning och har svårt att speca sitt behov. Vid en översyn ser vi att det kommer att krävas att allt produceras manuellt för att underlaget ska följas, vilket blir kostsamt. Handpåläggning är sällan att föredra ur effektivtetssynpunkt. Vi föreslår därför att förändra vissa delar i produktionen för att möjliggöra maskinell produktion i större kvantitet, där man får lägre kostnader. Resultatet blir en kostnadsbesparing och slimmade ledtider.”

LÅTER DET INTRESSANT? RING OSS PÅ: 0225-59 59 50

No Comments

Post a Comment